100 jaar kvlv berlaar
Energiek
Logo kvlv

100 jaar KVLV Berlaar (1908 - 2008)

Op 29 juni 1908 werd in Berlaar een Boerinnenbond opgericht tussen de oud-leerlingen van de Landbouwschool en de boerinnen van Berlaar en omliggende gemeenten. Dit gebeurde ter gelegenheid van de plechtige inhuldiging van de nieuwe lokalen van de Landbouwschool van de Zusters van het Heilig Hart van Maria door Kardinaal Mercier. De bedoeling van de Boerinnenbond was om de boerinnen bij te staan in hun belangrijke rol in het beheer van de boerderij.

De Berlaarse Boerinnenbond groeide uit tot de eerste boerinnenkring van de provincie Antwerpen. De Belgische Boerinnenbond werd pas opgericht op 5 juli 1911, in de schoot van de Belgische Boerenbond. De Berlaarse gilde bestond dus al drie jaar vooraleer de nationale Boerinnenbond werd opgericht.

Tijdens de eerste decennia lag de nadruk vooral op vorming: de boerinnen kwamen naar de algemene ledenvergaderingen om iets bij te leren. Naast typische landbouwthema's over het beheer van de hoeve, de verzorging van de dieren of de teelt van bepaalde gewassen, kwamen er ook andere onderwerpen aan bod, zoals gezondheidsthema's of huishoudelijke thema's, de verzorging van kleine kinderen of de opvoeding van grotere kinderen. Daarnaast waren er de jaarlijkse Boerinnendagen in de Landbouwschool in Berlaar die vanaf 1909 tot 1939 veel volk trokken vanuit heel de provincie en waar ook voordrachten werden gegeven over soortgelijke thema's. De proost speelde een belangrijke rol en hield op elke vergadering een godsdienstig woordje.

In de jaren '40 kwam er een aparte werking voor de jonge moeders met aangepaste voordrachten die aansloten bij hun leefwereld, alsook een aparte werking voor de eigenlijke boerinnen, want veel van de leden behoorden niet tot de boerenstand. In 1956 werd de kaap van de 200 leden overschreden.

In de jaren '50 en '60 bestond het activiteitenaanbod uit vier algemene ledenvergaderingen, een bezinningsdag, enkele onderonsjes voor de jonge moeders, enkele leergangen zoals kooklessen en verzorgingslessen, en een tweetal uitstappen per jaar. Eind jaren '60 kwamen er afzonderlijke vergaderingen voor boer- en tuindersvrouwen in het gewest en een afzonderlijke vergadering voor de vrouwen van de 3de leeftijd.

Begin jaren '70 werd de naam van de vereniging omgevormd tot KVLV, Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen.

Er kwamen toen heel wat nieuwe initiatieven: turnlessen, zwemlessen, handwerklessen, bloemschikken, fietstochten, teerfeest, oogstfeest. In de jaren '80 werd het aanbod nog verruimd met een kruisprocessie en een pannenkoekenbak voor de jonge moeders en in de jaren '90 met een smulnamiddag en een gezinsfietstocht. Er werd regelmatig samengewerkt met de Landelijke Gilden en de KLJ. Sinds 2000 coördineert onze KVLV-afdeling in Berlaar het Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker.

Meer en meer wordt het aandeel van de ontspanning belangrijker. De voordrachten worden afgeschaft op de algemene ledenvergaderingen en er wordt meer aandacht besteed aan animatie, een lekker etentje en gezellig samenzijn. Vorming blijft uiteraard nog wel één van de pijlers van KVLV. Het cursusaanbod wordt uitgebreid en speelt in op de nieuwste trends met computerlessen, aquagym, start to run, creatieve workshops, enz. Het vrijetijdsaanbod wordt de laatste jaren nog fel verbreed met stadswandelingen, meerdaagse buitenlandse reizen, theaterbezoeken, concerten, enz. Bovendien worden er af en toe aparte activiteiten georganiseerd voor de jongerengroep, de middengroep en de 55-plussers.

Sinds 2005 werkt KVLV nationaal aan haar nieuw profiel. KVLV staat nu voor 'Vrouwen met vaart'. Er wordt niet meer verwezen naar de onderliggende betekenis van de letters. KVLV is momenteel de grootste vrouwenbeweging in Vlaanderen met 115.000 leden, meer dan 14.000 bestuursleden in meer dan 1.000 afdelingen. KVLV Berlaar is ondertussen uitgegroeid tot een bloeiende afdeling met ruim 230 leden die wordt geleid door een enthousiaste ploeg van 27 bestuursleden en 6 wijkverantwoordelijken.

De voorzitsters waren achtereenvolgens Zr. Raphaëlle (1908 - 1925), Zr. Angela (1925 - 1938), Stephanie Verschaeren (1938 - 1952), Paula Van Duppen (1952 - 1970), Lea Douwen (1971 - 1988), Maria Devisser (1988 - 1991) en na enkele jaren zonder voorzitster, Martine Van Tomme (sinds 1997).

Secretaresses van dienst waren achtereenvolgens Zr. Candide (1935 - 1975), Bertha Poortmans (1975 - 1983) en Agnes Lammens (sinds 1983). Omdat de taken van de secretaresse zodanig zijn uitgebreid, worden ze momenteel door verschillende bestuursleden uitgevoerd: Agnes Lammens voor de lessenadministratie, Ann Wouters voor de ledenadministratie, Hilda Van Tomme voor de boekenadministratie en Jeannine Mertens voor de kas.

De proosten waren achtereenvolgens E.H. Haemels (1908 - 1938), E.H. Roels (1938 - 1967), E.H. Van Geet (1967 - 1988), E.H. Verhulst (1988 - 1993) en E.H. Thielemans (sinds 1993). De eerste twee proosten drukten echt hun stempel op de Boerinnenbond door hun prominente aanwezigheid op de bestuurs- en ledenvergaderingen.

KVLV Berlaar staat momenteel voor een heleboel uitdagingen. Daar waar het vroeger vanzelfsprekend was dat dochters mee naar KVLV gingen met hun moeders en dat jongeren direct uit de KLJ overgingen naar KVLV, is het nu veel moeilijker geworden om jonge mensen te engageren. Bovendien is het aanbod aan verenigingen en activiteiten zoveel groter geworden dat vrouwen, veel meer dan vroeger, keuzes moeten maken. Door te blijven investeren in nieuwe mensen en nieuwe ideeën willen we deze uitdagingen aangaan en onze KVLV-afdeling ook in de toekomst verder uitbouwen.

 

Onze KVLV-ploeg in 2008 (100-jarig bestaan)

De bestuursploeg van KVLV Berlaar 
Onderaan v.l.n.r.: Stephania Bosschaerts, Maria De Herdt, Lea Douwen, Martine Van Tomme, Maria Peeters, Margriet Van den Brande, Maria Dockx
Midden v.l.n..r.: Chris Mertens, Jeannine Mertens, Christel Gielis, Marieke Jacobs, Lieve Ceulemans, Lea Van Winkel, Rita Rens, Lutgarde De Keukelaere, Maria Van Winkel, Lisette Verstreepen, Josée Broes, Irma De Ceuster, Patricia Verwerft, Irena Belmans 
Bovenaan v.l.n.r.: Ingeborg Van Hoof, Ann Verhelst, Hilde De Wachter, Agnes Lammens, Ann Wouters, Hilda Van Tomme, Lutgart De Voegt
Staan niet bij op de foto: Iris Busschots, Elke Hendrickx, Rita Van Winkel en Emma Huysmans